Kilka słów o nas

Przedszkole “Akademia Przedszkolaczka” w Lublinie to niezwykłe miejsce. Od 2008 roku tworzą je ludzie zainspirowani pracą z dziećmi, posiadający otwarte serca, działający w sposób profesjonalny
i przemyślany. To zespół kompetentnych nauczycieli i specjalistów o bardzo wysokich kwalifikacjach, którzy wiedzą, że doświadczenia wyniesione z przedszkola mają znaczący wpływ na przyszłość dziecka. Dlatego program edukacyjny realizują z pasją, dając możliwość doświadczania,
w sposób refleksyjny uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby każdego przedszkolaka.

Nasza Akademia jest bezpiecznym i przyjaznym miejscem z szeroką ofertą edukacyjną. Sprzyja rozwijaniu naturalnej kreatywności dziecka, samorealizacji i samodzielności. Pozwala na dostrzeganie inności oraz uczy szacunku do innych. W opozycji do edukacji tradycyjnej jest miejscem inspirowanym pedagogiką dziecka, a zwłaszcza systemem pedagogicznym Marii Montessori. Organizowana jest według projektów edukacyjnych, umożliwiających doświadczanie, poszukiwanie, przeżywanie i utrzymywanie szerokiego kontaktu dziecka ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym.

Misją naszego przedszkola jest wychowanie absolwenta, który w przyszłości będzie prezentować postawę Samodzielnego Obywatela. W procesie edukacji pokazujemy jak zostać Zdrowym Maluchem i w jaki sposób odkrywać, że Mam Talent.

Dzieci uczęszczające do "Akademii Przedszkolaczka" stają się ciekawymi świata odkrywcami, czerpiącymi przyjemność z nauki, nawiązywania relacji społecznych.

“Akademia Przedszkolaczka” to placówka niepubliczna, nietradycyjna, otwarta na innowacje oraz sprzyjająca harmonijnemu rozwojowi, zgodnemu z indywidualnymi potrzebami swoich wychowanków.

Zainteresowanych zapraszamy do nas osobiście.

 
Sowy

O co najczęściej pytają rodzice?

Jaki jest koszt posiłków?

 

Dzienna stawka żywieniowa w naszym przedszkolu wynosi 17 zł.

W przedszkolu dzieci mają możliwość skorzystania z 5 posiłków w ciągu całego dnia:

1. śniadanie 

2. talerz owocowo-warzywny 

3. obiad składający się z 2 dań i kompotu 

4. podwieczorek

5. smaczna kanapka

W salach dzieci mają stały dostęp do wody.

 

Pełne informacje na temat wyżywienia w naszym przedszkolu dostępne są
w dziale Organizacja/Wyżywienie oraz Organizacja/Opłaty zachęcamy do zapoznania się.

 

Ostatnia aktualizacja: 20.06.2023 r.

 

Jakie są języki obce i zajęcia dodatkowe?

 

W Akademii Przedszkolaczka stwarzamy możliwość nauki języków obcych. Dzieci mają codziennie kontakt z językiem angielskim. Uczestniczą również w zajęciach z rytmiki.

Ponadto dzieci mogą uczyć się również innych języków obcych według zainteresowania.

 

Pozostałe zajęcia dodatkowe do wyboru, to zajęcia:

 • intelektualne: szachy, język hiszpański, robotyka

 • ruchowe: taniec, aikido, balet, Przedszkoliada - zajęcia z piłką;

 • artystyczne: szycie, ukulele, plastyka sensoryczna

 • wspomagające: terapia logopedyczna (indywidualna lub grupowa), Integracja Sensoryczna (SI), zajęcia z psychologiem, trening umiejętności społecznych (TUS), dogoterapia, terapia ręki, terapia uwrażliwiania zmysłów;

 • religia.

 

 

Pełna informacja o zajęciach dodatkowych dostępna jest w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej/Oferta zajęć dodatkowych. Zachęcamy do przeczytania.

 

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2023 r.

 

 

Co oferuje przedszkole?

 

W ramach pobytu dziecka w Akademii Przedszkolaczka zapewniamy:

 • pobyt dziecka w przedszkolu w godz.7.00-17.00;

 • możliwość opieki po godzinie 17.00 (więcej w dziale Organizacja);

 • fachową opiekę dydaktyczno-wychowawczą (2 nauczycieli w grupie) i opiekuńczą (1 pomoc nauczyciela w grupie) oraz w ramach potrzeb nauczycieli-asystentów;

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną ze wsparciem metodycznym, która refleksyjnie analizuje każde dziecko traktując je indywidualnie;

 • konsultacje specjalistyczne według potrzeb: metodyczne, pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, z zakresu integracji sensorycznej, z zakresu wad postawy (rodzic dostaje jasną informację o dziecku, na podstawie obserwacji, wywiadu, przeprowadzonych badań przesiewowych i diagnozy dziecka);

 • otoczenie w salach tak przygotowane, aby dzieci mogły się rozwijać w każdej sferze: poznawczej, społecznej, zdrowotno-ruchowej;

 • możliwość pracy dziecka z materiałem, który przygotowany jest z zasadami montessoriańskimi i uwzględnia możliwości i zainteresowania dzieci, pobudza do pracy i zabawy;

 • codzienne zajęcia dydaktyczne wychodzące poza podstawę programową, prowadzone głównie metodami poszukującymi, ekspresyjnymi, projektów;

 • codzienny kontakt z językiem angielskim, rytmikę, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia umuzykalniające, zajęcia z elementami Pedagogiki Marii Montessori, warsztaty twórczego myślenia, zajęcia ruchowe oparte na metodzie ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne;

 • terapię (psychologiczną, logopedyczną, Integrację Sensoryczną, dogoterapię, terapię ręki, terapię uwrażliwiania zmysłów, gimnastykę korekcyjną) dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (więcej w dziale Integracja);

 • terapię dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju (więcej w dziale Integracja);

 • zajęcia religii (wg deklaracji);

 • zajęcia wykraczające poza podstawę programową (koncerty, przedstawienia i spotkania teatralne, wycieczki edukacyjno-krajoznawcze, spotkania z ciekawymi ludźmi);

 • współpracę z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS w ramach realizacji projektów organizowanych przez UMCS (rekomendacja dla przedszkola, praktyki studenckie);

 • transport podczas wycieczek;

 • opiekę przez 2 miesiące wakacji;

 • okresowe spotkania rodziców z kadrą pedagogiczną, specjalistami, terapeutami w ramach zainteresowania i potrzeb, wykłady tematyczne;

 • grupowe ubezpieczenie dziecka (wg deklaracji).

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2017 r.

 
 

Jak wygląda codzienna aktywność fizyczna dzieci?

 

Każdego dnia zaplanowany jest czas na aktywność fizyczną dzieci. W godzinach porannych są to ćwiczenia prowadzone wg metodyki wychowania fizycznego
W. Gniewkowskiego i K. Wlaźnik. Następnie przed obiadem, jeżeli warunki pogodowe na to pozwalają, dzieci wychodzą na świeże powietrze, aby zrelaksować się na placu zabaw lub na spacerze.

 

Podczas niesprzyjającej pogody (ulewny deszcz lub temp. od  -10 stopni Celcjusza) zapewniamy przedszkolakom zabawy swobodne organizowane przez nauczycieli
w salach przedszkolnych lub na sali gimnastycznej.

 

Posiadamy własne place zabaw, dostosowane do wieku dzieci. Tutaj ćwiczymy sprawność fizyczną, koordynację, a także rozwijamy się społecznie poprzez kontakt z innymi dziećmi.

 

W obu przedszkolach posiadamy sale gimnastyczne przeznaczone do ruchowych i terapeutycznych zajęć dodatkowych. Zostały one wyposażone w specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń i rehabilitacji (więcej w dziale Integracja/Z nami łatwiej/Mamy salę do SI). Dysponujemy również oryginalnymi kokosowymi matami “tatami” do ćwiczeń aikido, a także przestronnym lustrem ściennym do zajęć baletowych i tanecznych.

 

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2017 r.

 

Jakie są dodatkowe atrakcje, wycieczki, imprezy itp.?

 

Akademia Przedszkolaczka to “mały uniwersytet”, na którym dziecko poznaje sztukę
i teatr, literaturę i muzykę klasyczną, poznaje zawody oraz hobby, może się bawić
i tańczyć, brać udział w konkursach oraz uprawiać sport, rozwijać praktyczne umiejętności, pracować oraz świętować z rodzicami i bliskimi, wspierać potrzebujących
i poznawać cały świat. Przygotowujemy dla naszych przedszkolaków “bogato zastawiony stół” doświadczeń, wrażeń i propozycji, z którego każde dziecko weźmie tyle, ile jest
w stanie wziąć.

W ciągu roku, oprócz zajęć programowych, zapewniamy szeroką gamę wydarzeń dodatkowych. Stwarzamy dzieciom wiele okazji do bezpośredniego kontaktu i poznawania, rozwijania ich zainteresowań i pasji. Każde miejsce może być nowym doświadczeniem dla dziecka, dlatego okoliczne punkty usługowe takie jak: sklepy spożywcze, warzywniaki, apteki, gabinety stomatologiczne, poczta, kościół, park, zakłady pracy rodziców, miejsca kultury, rozrywki i sportu są wykorzystywane w celach edukacyjnych podczas wyjść na terenowe zajęcia dydaktyczne.

Organizujemy liczne wyjścia i wycieczki, podczas których przedszkolaki mogą zetknąć się z nowymi inspirującymi tematami. Zapewniamy udział dzieci w spektaklach teatralnych, koncertach i wystawach sztuki. Uczestniczymy w akcjach charytatywnych. Organizujemy konkursy tematyczne i zawody sportowe. Spotykamy się na rodzinnych piknikach, aby wspólnie spędzać czas.

 

Szczegółowe informacje i opisy dodatkowych atrakcji w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej/Wydarzenia niecodzienne.

 

Krótkie opisy bieżących wydarzeń mogą Państwo również znaleźć na naszym facebooku (https://www.facebook.com/Przedszkole.Akademia).

 

Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.

 

Jak zorganizowane są grupy przedszkolne?

 

Spędzamy z naszymi przedszkolakami kilka lat ich życia. Wielu z nich towarzyszymy od maleńkości, aż do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Dlatego też, pomimo pracy z całą grupą, zauważamy każde dziecko, które dla nas jest wyjątkowe. Podczas całorocznej obserwacji, dostrzegamy jego osobiste potrzeby, możliwości oraz zainteresowania i wychodzimy im naprzeciw podczas pracy indywidualnej. Każdą grupą zajmują się dwie nauczycielki oraz pomoc nauczyciela. W przypadku grup integracyjnych, jeśli stopień funkcjonowania ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego tego wymaga, do pracy z nim przydzielona jest dodatkowa osoba - asystent nauczyciela.

 

Nauczyciel buduje ze swoimi wychowankami silne relacje i tworzą domową rodzinną atmosferę, dającą im poczucie bezpieczeństwa. Jednak, pomimo silnych więzi, jakie nawiązujemy z dziećmi, nie chcemy ich uzależniać od siebie, z tego względu
w kolejnych latach pracy obsada grup jest modyfikowana. Dzięki temu maluchy poznają różne osobowości, sposoby pracy i mogą nawiązywać więcej dobrych relacji. 

 

Nawiązywane interakcje przypominają  te,  które występują między rodzeństwem. Grupy tworzone są dla dzieci z 2-3 roczników. Do grupy Montessori uczęszczają dzieci z trzech roczników, od trzeciego do szóstego roku życia
 
W tak zorganizowanych grupach każde dziecko wchodzi, w kolejnych latach, w rolę młodszego i starszego rodzeństwa. Dzieci w naturalny sposób uczą się od siebie nawzajem, podejmując pracę w zespole w atmosferze akceptacji i szacunku. Dodatkowo stają się też dla siebie “uczniami” lub “nauczycielami”. Młodsze dzieci nie boją się prosić starszych o pomoc, a starsze uczą się przekazywania swojej wiedzy i opieki nad młodszymi, co dodatkowo pobudza je do samodzielności i odpowiedzialności za innych. Dzięki przebywaniu w grupie zróżnicowanej wiekowo i rozwojowo,  każdy z jej członków w zetknięciu z trudnościami nie czuje się gorszy i nie ma poczucia braku sukcesu.

 

W Akademii Przedszkolaczka oprócz tradycyjnych grup, mamy grupy integracyjne oraz grupy montessoriańskie. Ilość dzieci w zespole to maksymalnie 25 osób (grupy integracyjne są mniejsze- do 20 dzieci).

Więcej w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej/Nasze grupy lub w dziale Integracja/Grupy integracyjne i grupa specjalna.


Ostatnia aktualizacja 13.03.2023 r.

W jakich godzinach działa Przedszkole - na co dzień i w wakacje?

 

Nasze Przedszkola są otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 przez cały rok (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

 

Prosimy o przyprowadzanie dzieci jedzących śniadanie w godzinach pomiędzy 7:00
a 8:30 rano tak, aby nie zakłócać punktualnego wydawania posiłków, a pozostałe dzieci do godziny 9:00, aby nie zakłócać codziennego rytmu pracy dydaktycznej.

 

Dziecko należy odebrać do godz. 17:00.

 

Po uprzednim zgłoszeniu lub w sytuacjach losowych istnieje możliwość pozostawienia dziecka pod naszą opieką również po godz. 17.00 (więcej w dziele Domowa Akademia/Opieka na godziny)

 

W wakacje 2023 r. obie placówki będą otwarte, za wyjątkiem dni 21-31 sierpnia.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 11.06.2021 r.

 

Co powinna zawierać wyprawka do przedszkola?

 

W Akademii Przedszkolaczka wyprawka obejmuje:

 • obuwie na zmianę (do chodzenia po przedszkolu);

 • zestaw ubrań na zmianę: bielizna (3 x majtki, 3 x skarpetki), koszulki/bluzki, spodnie (odzież podpisaną na metce pozostawiamy w szatni w materiałowym worku) - niezależnie od wieku dziecka;

 • szczoteczka i pasta do zębów;

 • kubek do picia z uchem;

 • teczka lub segregator na prace plastyczne oraz koszulki 100 szt. (format A4);

 • strój gimnastyczny - podpisany na metce (przechowujemy w materiałowym worku w szatni);

 • mokre chusteczki (jeśli dziecko potrzebuje);

 • piżama (podpisana) i poduszka do spania (jeżeli dziecko śpi w przedszkolu);

 • śliniak (jeśli dziecko potrzebuje);

 • pieluchy (jeśli dziecko potrzebuje).

 

O tym, jak przygotować siebie i dziecko oraz co będzie potrzebne do rozpoczęcia nowego etapu w jego życiu można poczytać więcej w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej/Z uśmiechem do przedszkola oraz Organizacja/Poznaj nas bliżej/Pierwsze kroki w przedszkolu.

 

Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.

 
 

Co oferujemy dzieciom z autyzmem lub innymi zaburzeniami?

 

W naszej Akademii mamy doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, takimi jak: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, afazja, niedosłuch oraz innymi.

W ramach pobytu dzieci w przedszkolu w godzinach 8:00-15:00 zapewniamy im codzienne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne realizujące podstawę programową MEN.

Główną zasadą, jaką kierujemy się w pracy z dziećmi, jest pełna akceptacja oraz indywidualne podejście do każdego z nich. W pracy wykorzystujemy różnorodne metody wychowawczo-dydaktyczne, co pozwala na optymalny rozwój poprzez zaangażowanie wielu zmysłów.

W naszej pracy stosujemy metody wspomagające takie, jak:

 • Metoda “Dotyk i komunikacja” Marianny i Christophera Knillów;

 • Metoda “Ruchu rozwijającego” Weroniki Sherborne;

 • Metoda “Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz;

 • Alternatywne metody komunikacji.

 

Terapia dzieci posiadających Opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju lub Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się według w pełni zindywidualizowanego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) modyfikowanego przez zespół terapeutyczny przy współpracy z rodzicami (Więcej w dziale Integracja).

 

 


 

Ostatnia aktualizacja 15.10.2020 r.

 
 

Jaki jest program i metody nauczania?

 

Preferujemy naturalny rozwój dziecka, któremu w poznawaniu świata towarzyszy “mądry dorosły” i wspiera ten rozwój w odpowiednio zaprojektowanym stymulującym otoczeniu.

 

W Akademii Przedszkolaczka korzystamy z metod, które uwzględniają faktyczne możliwości i potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym. Pracujemy w oparciu o:

 • teorię konstruktywizmu;

 • poznawczą teorię rozwijającego się dziecka R. Więckowskiego;

 • system edukacyjny Marii Montessori.

 

Fundamentem planowania pracy wychowawczej i dydaktycznej w naszych placówkach jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Ponadto wykorzystujemy następujące programy:

 

●   J. Andrzejewska, J. Wierucka, Razem w Przedszkolu. WSiP Warszawa 2009; 

●   Praca zbiorowa: „Odkryjmy Montessori raz jeszcze”, Wyd. Impuls, Łódź 2009;

●   E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka, WSiP, Warszawa 1997;

●   autorskie programy nauczycieli Akademii Przedszkolaczka:

-  Program adaptacji dziecka. Z uśmiechem do przedszkola. w Akademii Przedszkolaczka, 2013;

-  Wiem co czujesz. Zachowania empatyczne przedszkolaka, 2014;

-  Zdrowy Maluch, 2014.

 

Nauczyciele stosują metody wynikające z czterech dróg uczenia się dziecka: przyswajanie, poszukiwanie, przeżywanie, działanie wg. W. Okonia.
Każdej z wymienionych czterech dróg odpowiadają następujące grupy metod: podające, problemowe, ekspresywne, praktyczne. Wykorzystujemy również wiele metod dodatkowych, o charakterze usprawniającym lub terapeutycznym. 

 

Oprócz tego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych opracowywane
indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET).

 

Więcej w dziale Edukacja/Program i metody. Zachęcamy do zapoznania się.

 

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2017 r.

 

Ile wynosi czesne?

 

Kwoty różnią się dla dzieci od 2-2,5 roku życia oraz dla dzieci powyżej 2,5 życia.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja 15.04.2019 r.

Jak zabezpieczamy dzieci przed upałami?

 

W lecie, w okresie występowania wysokich temperatur dziennych wszyscy nasi pracownicy, w szczególności nauczyciele, zobowiązani są do obserwacji
i podejmowania działań w zakresach:

1. Dbałości o dokładną wentylację pomieszczeń w godzinach rannych (gdy temperatura zewnętrzna jest niższa niż w pomieszczeniach). 

2. W miarę wzrostu temperatury na zewnątrz powyżej 30 st C, ograniczenie napływu ciepła i zewnętrznego powietrza do pomieszczeń poprzez przymykanie okien i drzwi, zasłanianie rolet. Korzystamy również ze specjalnej folii odblaskowej na szybach zewnętrznych.

3. Użytkowania wentylatorów do wymuszonego obiegu powietrza.

4. Co 30 min bezwzględne zraszanie pomieszczeń w których przebywają dzieci i osoby dorosłe.

5. Częste wizyty w łazienkach, celem ochłodzenia wodą dzieci.

6. Nie wystawianie dzieci na działanie nagrzanego powietrza z zewnątrz.

7. Ograniczenia wyjść z chwilą wzrostu temperatury w godzinach popołudniowych.

8. Dzieci w salach, bez ograniczeń, korzystają z wody do picia.

 

Przedszkole Niepubliczne
Akademia Przedszkolaczka

Przedszkole “Akademia Przedszkolaczka” w Lublinie to niezwykłe miejsce. Od 2008 roku tworzą je ludzie zainspirowani pracą z dziećmi, posiadający otwarte serca, działający w sposób profesjonalny i przemyślany. To zespół kompetentnych nauczycieli i specjalistów o bardzo wysokich kwalifikacjach, którzy wiedzą, że doświadczenia wyniesione z przedszkola mają znaczący wpływ na przyszłość dziecka. Dlatego program edukacyjny realizują z pasją, dając możliwość doświadczania, w sposób refleksyjny uwzględniają indywidualne możliwości i potrzeby każdego przedszkolaka.

Nasza Akademia jest bezpiecznym i przyjaznym miejscem z szeroką ofertą edukacyjną. Sprzyja rozwijaniu naturalnej kreatywności dziecka, samorealizacji i samodzielności. Pozwala na dostrzeganie inności oraz uczy szacunku do innych. W opozycji do edukacji tradycyjnej jest miejscem inspirowanym pedagogiką dziecka, a zwłaszcza systemem pedagogicznym Marii Montessori. Organizowana jest według projektów edukacyjnych, umożliwiających doświadczanie, poszukiwanie, przeżywanie i utrzymywanie szerokiego kontaktu dziecka ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym.

Misją naszego przedszkola jest wychowanie absolwenta, który w przyszłości będzie prezentować postawę Samodzielnego Obywatela. W procesie edukacji pokazujemy jak zostać Zdrowym Maluchem i w jaki sposób odkrywać, że Mam Talent.

Dzieci uczęszczające do "Akademii Przedszkolaczka" stają się ciekawymi świata odkrywcami, czerpiącymi przyjemność z nauki, nawiązywania relacji społecznych.

“Akademia Przedszkolaczka” to placówka niepubliczna, nietradycyjna, otwarta na innowacje oraz sprzyjająca harmonijnemu rozwojowi, zgodnemu z indywidualnymi potrzebami swoich wychowanków.

Zainteresowanych zapraszamy do nas osobiście.

Sowy
O co najczęściej pytają rodzice?

 

Dzienna stawka żywieniowa w naszym przedszkolu wynosi 17 zł.

W przedszkolu dzieci mają możliwość skorzystania z 5 posiłków w ciągu całego dnia:

1. śniadanie 

2. talerz owocowo-warzywny 

3. obiad składający się z 2 dań i kompotu 

4. podwieczorek

5. smaczna kanapka

W salach dzieci mają stały dostęp do wody.

 

Pełne informacje na temat wyżywienia w naszym przedszkolu dostępne są
w dziale Organizacja/Wyżywienie oraz Organizacja/Opłaty zachęcamy do zapoznania się.

 

Ostatnia aktualizacja: 20.06.2023 r.

 

 

W Akademii Przedszkolaczka stwarzamy możliwość nauki języków obcych. Dzieci mają codziennie kontakt z językiem angielskim. Uczestniczą również w zajęciach z rytmiki.

Ponadto dzieci mogą uczyć się również innych języków obcych według zainteresowania.

 

Pozostałe zajęcia dodatkowe do wyboru, to zajęcia:

 • intelektualne: szachy, język hiszpański, robotyka

 • ruchowe: taniec, aikido, balet, Przedszkoliada - zajęcia z piłką;

 • artystyczne: szycie, ukulele, plastyka sensoryczna

 • wspomagające: terapia logopedyczna (indywidualna lub grupowa), Integracja Sensoryczna (SI), zajęcia z psychologiem, trening umiejętności społecznych (TUS), dogoterapia, terapia ręki, terapia uwrażliwiania zmysłów;

 • religia.

 

 

Pełna informacja o zajęciach dodatkowych dostępna jest w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej/Oferta zajęć dodatkowych. Zachęcamy do przeczytania.

 

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2023 r.

 

 

 

W ramach pobytu dziecka w Akademii Przedszkolaczka zapewniamy:

 • pobyt dziecka w przedszkolu w godz.7.00-17.00;

 • możliwość opieki po godzinie 17.00 (więcej w dziale Organizacja);

 • fachową opiekę dydaktyczno-wychowawczą (2 nauczycieli w grupie) i opiekuńczą (1 pomoc nauczyciela w grupie) oraz w ramach potrzeb nauczycieli-asystentów;

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną ze wsparciem metodycznym, która refleksyjnie analizuje każde dziecko traktując je indywidualnie;

 • konsultacje specjalistyczne według potrzeb: metodyczne, pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, z zakresu integracji sensorycznej, z zakresu wad postawy (rodzic dostaje jasną informację o dziecku, na podstawie obserwacji, wywiadu, przeprowadzonych badań przesiewowych i diagnozy dziecka);

 • otoczenie w salach tak przygotowane, aby dzieci mogły się rozwijać w każdej sferze: poznawczej, społecznej, zdrowotno-ruchowej;

 • możliwość pracy dziecka z materiałem, który przygotowany jest z zasadami montessoriańskimi i uwzględnia możliwości i zainteresowania dzieci, pobudza do pracy i zabawy;

 • codzienne zajęcia dydaktyczne wychodzące poza podstawę programową, prowadzone głównie metodami poszukującymi, ekspresyjnymi, projektów;

 • codzienny kontakt z językiem angielskim, rytmikę, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia umuzykalniające, zajęcia z elementami Pedagogiki Marii Montessori, warsztaty twórczego myślenia, zajęcia ruchowe oparte na metodzie ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne;

 • terapię (psychologiczną, logopedyczną, Integrację Sensoryczną, dogoterapię, terapię ręki, terapię uwrażliwiania zmysłów, gimnastykę korekcyjną) dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (więcej w dziale Integracja);

 • terapię dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju (więcej w dziale Integracja);

 • zajęcia religii (wg deklaracji);

 • zajęcia wykraczające poza podstawę programową (koncerty, przedstawienia i spotkania teatralne, wycieczki edukacyjno-krajoznawcze, spotkania z ciekawymi ludźmi);

 • współpracę z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS w ramach realizacji projektów organizowanych przez UMCS (rekomendacja dla przedszkola, praktyki studenckie);

 • transport podczas wycieczek;

 • opiekę przez 2 miesiące wakacji;

 • okresowe spotkania rodziców z kadrą pedagogiczną, specjalistami, terapeutami w ramach zainteresowania i potrzeb, wykłady tematyczne;

 • grupowe ubezpieczenie dziecka (wg deklaracji).

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2017 r.

 
 

 

Każdego dnia zaplanowany jest czas na aktywność fizyczną dzieci. W godzinach porannych są to ćwiczenia prowadzone wg metodyki wychowania fizycznego
W. Gniewkowskiego i K. Wlaźnik. Następnie przed obiadem, jeżeli warunki pogodowe na to pozwalają, dzieci wychodzą na świeże powietrze, aby zrelaksować się na placu zabaw lub na spacerze.

 

Podczas niesprzyjającej pogody (ulewny deszcz lub temp. od  -10 stopni Celcjusza) zapewniamy przedszkolakom zabawy swobodne organizowane przez nauczycieli
w salach przedszkolnych lub na sali gimnastycznej.

 

Posiadamy własne place zabaw, dostosowane do wieku dzieci. Tutaj ćwiczymy sprawność fizyczną, koordynację, a także rozwijamy się społecznie poprzez kontakt z innymi dziećmi.

 

W obu przedszkolach posiadamy sale gimnastyczne przeznaczone do ruchowych i terapeutycznych zajęć dodatkowych. Zostały one wyposażone w specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń i rehabilitacji (więcej w dziale Integracja/Z nami łatwiej/Mamy salę do SI). Dysponujemy również oryginalnymi kokosowymi matami “tatami” do ćwiczeń aikido, a także przestronnym lustrem ściennym do zajęć baletowych i tanecznych.

 

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2017 r.

 

 

Akademia Przedszkolaczka to “mały uniwersytet”, na którym dziecko poznaje sztukę
i teatr, literaturę i muzykę klasyczną, poznaje zawody oraz hobby, może się bawić
i tańczyć, brać udział w konkursach oraz uprawiać sport, rozwijać praktyczne umiejętności, pracować oraz świętować z rodzicami i bliskimi, wspierać potrzebujących
i poznawać cały świat. Przygotowujemy dla naszych przedszkolaków “bogato zastawiony stół” doświadczeń, wrażeń i propozycji, z którego każde dziecko weźmie tyle, ile jest
w stanie wziąć.

W ciągu roku, oprócz zajęć programowych, zapewniamy szeroką gamę wydarzeń dodatkowych. Stwarzamy dzieciom wiele okazji do bezpośredniego kontaktu i poznawania, rozwijania ich zainteresowań i pasji. Każde miejsce może być nowym doświadczeniem dla dziecka, dlatego okoliczne punkty usługowe takie jak: sklepy spożywcze, warzywniaki, apteki, gabinety stomatologiczne, poczta, kościół, park, zakłady pracy rodziców, miejsca kultury, rozrywki i sportu są wykorzystywane w celach edukacyjnych podczas wyjść na terenowe zajęcia dydaktyczne.

Organizujemy liczne wyjścia i wycieczki, podczas których przedszkolaki mogą zetknąć się z nowymi inspirującymi tematami. Zapewniamy udział dzieci w spektaklach teatralnych, koncertach i wystawach sztuki. Uczestniczymy w akcjach charytatywnych. Organizujemy konkursy tematyczne i zawody sportowe. Spotykamy się na rodzinnych piknikach, aby wspólnie spędzać czas.

 

Szczegółowe informacje i opisy dodatkowych atrakcji w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej/Wydarzenia niecodzienne.

 

Krótkie opisy bieżących wydarzeń mogą Państwo również znaleźć na naszym facebooku (https://www.facebook.com/Przedszkole.Akademia).

 

Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.

 

 

Spędzamy z naszymi przedszkolakami kilka lat ich życia. Wielu z nich towarzyszymy od maleńkości, aż do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Dlatego też, pomimo pracy z całą grupą, zauważamy każde dziecko, które dla nas jest wyjątkowe. Podczas całorocznej obserwacji, dostrzegamy jego osobiste potrzeby, możliwości oraz zainteresowania i wychodzimy im naprzeciw podczas pracy indywidualnej. Każdą grupą zajmują się dwie nauczycielki oraz pomoc nauczyciela. W przypadku grup integracyjnych, jeśli stopień funkcjonowania ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego tego wymaga, do pracy z nim przydzielona jest dodatkowa osoba - asystent nauczyciela.

 

Nauczyciel buduje ze swoimi wychowankami silne relacje i tworzą domową rodzinną atmosferę, dającą im poczucie bezpieczeństwa. Jednak, pomimo silnych więzi, jakie nawiązujemy z dziećmi, nie chcemy ich uzależniać od siebie, z tego względu
w kolejnych latach pracy obsada grup jest modyfikowana. Dzięki temu maluchy poznają różne osobowości, sposoby pracy i mogą nawiązywać więcej dobrych relacji. 

 

Nawiązywane interakcje przypominają  te,  które występują między rodzeństwem. Grupy tworzone są dla dzieci z 2-3 roczników. Do grupy Montessori uczęszczają dzieci z trzech roczników, od trzeciego do szóstego roku życia
 
W tak zorganizowanych grupach każde dziecko wchodzi, w kolejnych latach, w rolę młodszego i starszego rodzeństwa. Dzieci w naturalny sposób uczą się od siebie nawzajem, podejmując pracę w zespole w atmosferze akceptacji i szacunku. Dodatkowo stają się też dla siebie “uczniami” lub “nauczycielami”. Młodsze dzieci nie boją się prosić starszych o pomoc, a starsze uczą się przekazywania swojej wiedzy i opieki nad młodszymi, co dodatkowo pobudza je do samodzielności i odpowiedzialności za innych. Dzięki przebywaniu w grupie zróżnicowanej wiekowo i rozwojowo,  każdy z jej członków w zetknięciu z trudnościami nie czuje się gorszy i nie ma poczucia braku sukcesu.

 

W Akademii Przedszkolaczka oprócz tradycyjnych grup, mamy grupy integracyjne oraz grupy montessoriańskie. Ilość dzieci w zespole to maksymalnie 25 osób (grupy integracyjne są mniejsze- do 20 dzieci).

Więcej w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej/Nasze grupy lub w dziale Integracja/Grupy integracyjne i grupa specjalna.


Ostatnia aktualizacja 13.03.2023 r.

 

Nasze Przedszkola są otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 przez cały rok (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

 

Prosimy o przyprowadzanie dzieci jedzących śniadanie w godzinach pomiędzy 7:00
a 8:30 rano tak, aby nie zakłócać punktualnego wydawania posiłków, a pozostałe dzieci do godziny 9:00, aby nie zakłócać codziennego rytmu pracy dydaktycznej.

 

Dziecko należy odebrać do godz. 17:00.

 

Po uprzednim zgłoszeniu lub w sytuacjach losowych istnieje możliwość pozostawienia dziecka pod naszą opieką również po godz. 17.00 (więcej w dziele Domowa Akademia/Opieka na godziny)

 

W wakacje 2023 r. obie placówki będą otwarte, za wyjątkiem dni 21-31 sierpnia.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 11.06.2021 r.

 

 

W Akademii Przedszkolaczka wyprawka obejmuje:

 • obuwie na zmianę (do chodzenia po przedszkolu);

 • zestaw ubrań na zmianę: bielizna (3 x majtki, 3 x skarpetki), koszulki/bluzki, spodnie (odzież podpisaną na metce pozostawiamy w szatni w materiałowym worku) - niezależnie od wieku dziecka;

 • szczoteczka i pasta do zębów;

 • kubek do picia z uchem;

 • teczka lub segregator na prace plastyczne oraz koszulki 100 szt. (format A4);

 • strój gimnastyczny - podpisany na metce (przechowujemy w materiałowym worku w szatni);

 • mokre chusteczki (jeśli dziecko potrzebuje);

 • piżama (podpisana) i poduszka do spania (jeżeli dziecko śpi w przedszkolu);

 • śliniak (jeśli dziecko potrzebuje);

 • pieluchy (jeśli dziecko potrzebuje).

 

O tym, jak przygotować siebie i dziecko oraz co będzie potrzebne do rozpoczęcia nowego etapu w jego życiu można poczytać więcej w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej/Z uśmiechem do przedszkola oraz Organizacja/Poznaj nas bliżej/Pierwsze kroki w przedszkolu.

 

Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.

 
 

 

W naszej Akademii mamy doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, takimi jak: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, afazja, niedosłuch oraz innymi.

W ramach pobytu dzieci w przedszkolu w godzinach 8:00-15:00 zapewniamy im codzienne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne realizujące podstawę programową MEN.

Główną zasadą, jaką kierujemy się w pracy z dziećmi, jest pełna akceptacja oraz indywidualne podejście do każdego z nich. W pracy wykorzystujemy różnorodne metody wychowawczo-dydaktyczne, co pozwala na optymalny rozwój poprzez zaangażowanie wielu zmysłów.

W naszej pracy stosujemy metody wspomagające takie, jak:

 • Metoda “Dotyk i komunikacja” Marianny i Christophera Knillów;

 • Metoda “Ruchu rozwijającego” Weroniki Sherborne;

 • Metoda “Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz;

 • Alternatywne metody komunikacji.

 

Terapia dzieci posiadających Opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju lub Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się według w pełni zindywidualizowanego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) modyfikowanego przez zespół terapeutyczny przy współpracy z rodzicami (Więcej w dziale Integracja).

 

 


 

Ostatnia aktualizacja 15.10.2020 r.

 
 

 

Preferujemy naturalny rozwój dziecka, któremu w poznawaniu świata towarzyszy “mądry dorosły” i wspiera ten rozwój w odpowiednio zaprojektowanym stymulującym otoczeniu.

 

W Akademii Przedszkolaczka korzystamy z metod, które uwzględniają faktyczne możliwości i potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym. Pracujemy w oparciu o:

 • teorię konstruktywizmu;

 • poznawczą teorię rozwijającego się dziecka R. Więckowskiego;

 • system edukacyjny Marii Montessori.

 

Fundamentem planowania pracy wychowawczej i dydaktycznej w naszych placówkach jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Ponadto wykorzystujemy następujące programy:

 

●   J. Andrzejewska, J. Wierucka, Razem w Przedszkolu. WSiP Warszawa 2009; 

●   Praca zbiorowa: „Odkryjmy Montessori raz jeszcze”, Wyd. Impuls, Łódź 2009;

●   E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka, WSiP, Warszawa 1997;

●   autorskie programy nauczycieli Akademii Przedszkolaczka:

-  Program adaptacji dziecka. Z uśmiechem do przedszkola. w Akademii Przedszkolaczka, 2013;

-  Wiem co czujesz. Zachowania empatyczne przedszkolaka, 2014;

-  Zdrowy Maluch, 2014.

 

Nauczyciele stosują metody wynikające z czterech dróg uczenia się dziecka: przyswajanie, poszukiwanie, przeżywanie, działanie wg. W. Okonia.
Każdej z wymienionych czterech dróg odpowiadają następujące grupy metod: podające, problemowe, ekspresywne, praktyczne. Wykorzystujemy również wiele metod dodatkowych, o charakterze usprawniającym lub terapeutycznym. 

 

Oprócz tego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych opracowywane
indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET).

 

Więcej w dziale Edukacja/Program i metody. Zachęcamy do zapoznania się.

 

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2017 r.

 

 

Kwoty różnią się dla dzieci od 2-2,5 roku życia oraz dla dzieci powyżej 2,5 życia.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja 15.04.2019 r.

 

W lecie, w okresie występowania wysokich temperatur dziennych wszyscy nasi pracownicy, w szczególności nauczyciele, zobowiązani są do obserwacji
i podejmowania działań w zakresach:

1. Dbałości o dokładną wentylację pomieszczeń w godzinach rannych (gdy temperatura zewnętrzna jest niższa niż w pomieszczeniach). 

2. W miarę wzrostu temperatury na zewnątrz powyżej 30 st C, ograniczenie napływu ciepła i zewnętrznego powietrza do pomieszczeń poprzez przymykanie okien i drzwi, zasłanianie rolet. Korzystamy również ze specjalnej folii odblaskowej na szybach zewnętrznych.

3. Użytkowania wentylatorów do wymuszonego obiegu powietrza.

4. Co 30 min bezwzględne zraszanie pomieszczeń w których przebywają dzieci i osoby dorosłe.

5. Częste wizyty w łazienkach, celem ochłodzenia wodą dzieci.

6. Nie wystawianie dzieci na działanie nagrzanego powietrza z zewnątrz.

7. Ograniczenia wyjść z chwilą wzrostu temperatury w godzinach popołudniowych.

8. Dzieci w salach, bez ograniczeń, korzystają z wody do picia.

 

Lokalizacje
Lokalizacje

Akademia Przedszkolaczka

Prowadzimy przedszkola w dwóch dogodnych lokalizacjach w Lublinie:

- ul. Popiełuszki 28 d (Wieniawa)

- ul. Startowa 16 (Bronowice)
 

Zachęcamy do osobistego spotkania się z nami w wybranej placówce. Stwarza to możliwość bezpośredniego pokazania miejsca i naszej pracy. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Akademia Przedszkolaczka

Akademia Przedszkolaczka Sp. z o.o.

ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 28d

20-052 Lublin

KRS: 0000367752

NIP: 7123228879

REGON: 060687438

telefon: 81 536 28 28

e-mail: agnieszka.zatorska@akademiaprzedszkolaczka.pl

Dobre lokalizacje

Prowadzimy przedszkola w dwóch dogodnych lokalizacjach w Lublinie:

 • ul. Popiełuszki 28 d (Wieniawa)
 • ul. Startowa 16 (Kośminek)

Wielu z Twoich sąsiadów już skorzystało
z edukacji w naszej Akademii.

Dobre lokalizacje

Prowadzimy przedszkola w dwóch dogodnych lokalizacjach w Lublinie:

 • ul. Popiełuszki 28 d (Wieniawa)
 • ul. Startowa 16 (Bronowice)

Wielu z Twoich sąsiadów już skorzystało
z edukacji w naszej Akademii.

Kontakt

Akademia Przedszkolaczka Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Popiełuszki 28D

20-052 Lublin

NIP 7123228879

Akademia ul.Ks. J .Popiełuszki - tel. 81 536 28 28

Akademia ul.Startowa 16 - tel. 81 759 28 28

www.facebook.com/przedszkole.akademia

numer konta bankowego: 40 1020 3147 0000 8502 0079 0220

 

Zapraszamy do kontaktu!

Jeżeli mają Państwo pytania, pragniecie przesłać ofertę lub potrzebujecie innych informacji, zapraszamy do kontaktu osobistego
lub skorzystanie z danych znajdujących się
w zakładce KONTAKT

Rodziców posiadających konto
w STREFIE RODZICA zapraszamy
do korzystania z indywidualnych opcji
dostępnych po zalogowaniu. 

 

Realizacja Arteneo. Projekt Batyra.pl. Prawa autorskie Akademia Przedszkolaczka Sp z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ciasteczka
Facebook